Địa Điểm Của NPC - Lorencia, Tọa độ (122,110)
Tên NPC - Nhà huấn luyện thú
Chức Năng - Thuần Phục Quạ Tinh
- Thuần Phục Chiến Mã
- Phục Hồi HP Thú Nuôi
Khả Năng Kết Hợp - Kết Hợp Nguyên Liệu Để Tạo Thú Nuôi Tỷ Lệ Thành Công Tới 60%- Khi HP Thú Nuôi Xuống Tới 0 Trong Lúc Chúng Đang Được Sử Dụng, Thì Chúng Sẽ Không Thể Tấn Công Và Mất Đi 10% Điểm Kinh Nghiệm.
- Quái Bật Cấp Độ 102 Có Thể Rơi Ra Linh Hồn Chiến Mã.
- Quái Vật Cấp Độ 96 Có Thể Rơi Ra Linh Hồn Quạ Tinh.

- Nguyên Liệu Cần Thiết

- 1 Linh Hồn Quạ Tinh
- 2 Viên Ngọc Bless
- 2 Viên Ngọc Soul
- 1 Viên Ngọc Creation
- 1 Viên Ngọc Chaos
- Zen
- 1 Linh Hồn Chiến Mã
- 5 Viên Ngọc Bless
- 5 Viên Ngọc Soul
- 1 Viên Ngọc Creation
- 1 Viên Ngọc Chaos
- Zen