/addstr điểm: Tăng điểm sức mạnh .
/addene điểm:
Tăng điểm năng lượng .
/addagi điểm: Tăng điểm nhanh nhẹn .
/addvit điểm: Tăng điểm sức sống ( thể lực ).
/addcmd điểm: Tăng điểm mệnh lệnh của Chúa Tể ( Darklord ) .
/Post nội dung: Chat toàn Server .
/War hoặc /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild .
/BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium ( Arena )
/Request on ( off ) : bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác .
/pkclear: rửa tội

Còn nữa...