Vũ khí Kiếm - Sword trong MU Hà Nội Xưa 2003


https://i.imgur.com/xecg92y.jpg